XEMI CMMS

na www

Kontakt: Bartłomiej Romański, bromanski@merinosoft.com.pl,  +48 691 435 165


XEMI CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) to system dedykowany szeroko pojętym służbom utrzymania ruchu. Profesjonalne rozwiązanie usprawniające realizację prac wewnątrz firm jak i usług serwisowych świadczonych podmiotom zewnętrznym. Idealny dla firm produkcyjnych i nie tylko. Składa się z szeregu modułów, z których najważniejsze to: aplikacja dyspozytorska oraz aplikacja mobilna dla pracowników brygad serwisowych. 


na www cmms mały

XEMI CMMS wspiera zarządzanie działami technicznymi i podległymi im urządzeniami. Ułatwia planowanie i kontrolę prac serwisowych, wpływa na efektywność służb serwisowych oraz zmniejszenie kosztów. Automatyczne powiadomienia o awariach znacząco skracają czas reakcji na zaistniałe zdarzenia, a rejestrowane w systemie dane stanowią bazę do oszacowania najważniejszych wskaźników takich jak.: MTBF, MTTR, MTTF. Rejestracja działań na urządzeniach mobilnych i generowanie dokumentów elektronicznych eliminuje większość ewentualnych pomyłek. 

Kadrze menedżerskiej ułatwia delegowanie zadań oraz raportowanie pracy całego działu, a także analizowanie i monitorowanie efektywności maszyn/urządzeń.

 


rejestracja zgłoszeń z wielu kanałów     I     IIoT - integracja z programami SCADA/MES     I     zarządzanie brygadami serwisowymi     I     rejestr serwisowanych urządzeń     I     planowanie przeglądów     I     zarządzanie magazynem części     I     integracja z systemem ERP     I     online i offline     I     model SaaS

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESÓW

schemat cmms

Przykładowy proces obsługiwany przez XEMI SERWIS

Kierownik lub dyspozytor działu utrzymania ruchu otrzymując zgłoszenie telefoniczne, e-mailowe, bądź bezpośrednio z urządzenia, przypisuje je do konkretnego serwisanta lub brygady (system może też zrobić to automatycznie). 

Na podstawie zdefiniowanych cyklów czasowych lub licznikowych system jest wstanie sam wygenerować zlecenia planowe.

Z poziomu aplikacji mobilnej pracownik serwisu obsługuje zlecenie od przydzielenia aż do wygenerowania protokołu końcowego. Serwisant może zrobić dokumentację zdjęciową urządzenia „przed i po”, potwierdzając tym samym wykonaną pracę. Może określić rodzaj naprawy: serwisowa, gwarancyjna, instalacja nowego urządzenia, przegląd. Na protokole może wymienić jakie części wykorzystał i ile trwała naprawa. Jeśli do urządzenia jest przypisana lista kontrolna - realizuje wskazane czynności. Zamyka zlecenie i tworzy protokół. System umożliwia podpisanie protokołu przez osobę odbierającą pracę (dokument można wydrukować lub przesłać emailem). W przypadku integracji z systemem ERP system automatycznie wygeneruje odpowiednie dokumenty magazynowe.

Kontakt: Bartłomiej Romański, bromanski@merinosoft.com.pl,  +48 691 435 165    

Możliwości aplikacji zarządczej XEMI CMMS

16 ikoZGŁOSZENIA

Niezapisane zgłoszenie NIE ISTNIEJE! XEMI CMMS to aplikacja, do której powiadomienia o awariach trafiają z różnych źródeł, m. in. telefonów, e-maili, portali dedykowanych do zgłaszania usterek, infokiosków znajdujących się na halach produkcyjnych czy w ramach IIoT z sygnałów alarmowych maszyn i systemów. 

12BIEŻĄCA KONTROLA

Kierownik działu utrzymnania ruchu na bieżąco kontroluje pracę swoich podwładnych. Może sprawdzać, jakie zlecenia są przypisane poszczególnym serwisantom. Jakie zlecenia zostały zrealizowane, a jakie nie zostały wykonane i z jakiego powodu. Jest w stanie sprawdzić, jakie nakłady osobowo - materiałowe zostały poniesione do realizacji zadania.

4PLANOWANIE PRACY SERWISANTÓW

Kierownik działu utrzymania ruchu analizując zgłoszenia i mając dostęp do wszystkich zleceń, przypisuje zadania konkretnym pracownikom. Może łączyć też swoich podwładnych w brygady przeznaczone do realizacji zlecenia. W ramach protokołu, możliwe jest zarejestrowanie czasu pracy każdej osobie wchodzącej w skład brygady.

przeglądyPLANOWANIE PRZEGLĄDÓW

Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać, niż leczyć” istotnym elementem wpływającym na żywotność maszyn i urządzeń, są cykliczne kontrole ich stanu. Opcja planowania i powiadamiania o zbliżających się przeglądach ma ogromny wpływ na zapewnienie ciągłości działania.

historia szary

HISTORIE URZĄDZEŃ

System w każdym momencie umożliwia wgląd w historię napraw danego urządzenia. Pozwala to na analizę najczęstszych awarii dotyczących konkretnych urządzeń czy modeli oraz zaplanowanie odpowiednich działań prewencyjnych.

20 urządzenie do CMMSOBIEKTY

Aplikacja XEMI CMMS umożliwia wgląd w podstawowe dane obiektu: adresy, osoby odpowiedzialne, metryki podstawowych parametrów, przypisanie urządzeń do konkretnych firm zewnętrznych oraz historię napraw i planowanych przeglądów. Każdy obiekt może zostać opatrzony pozycją GPS, co ułatwia serwisantom mobilnym bezproblemowe dotarcie na miejsce awarii.

7

RÓŻNORODNOŚĆ KONFIGURACJI

System XEMI SERWIS CMMS to narzędzie z ogromnym wachlarzem możliwości konfiguracyjnych. W panelu www kierownika można definiować rozmaite parametry, w tym:

  • stany i priorytety zleceń,
  • listy kontrolne,
  • umowy i przypisane do nich maszyny/urządzenia,
  • zawartość bazy wiedzy.

obiekty cmms

 NARZĘDZIOWNIA

Moduł Narzędziownia pozwala na śledzenie ruchu, często bardzo cennych, narzędzi np. kto w danej chwili jest posiadaczem konkretnego akcesorium. W przypadku narzędzi podlegających okresowym legalizacjom czy badaniom system informuje o przypadających przeglądach.

3

MAGAZYN

System XEMI CMMS umożliwia stworzenie magazynu centralnego, bądź magazynu konkretnego serwisanta. W każdym z nich możliwe jest monitorowanie stanów magazynowych części. Podczas wizyty serwisant ma możliwość zarejestrowania zużytych do naprawy materiałów i części na protokole, a podczas procesu wymiany danych z ERP na dokumencie magazynowym i fakturze.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ XEMI SERWIS

5PROTOKOŁY SERWISOWE

Serwisant pracujący z aplikacją (czy to na komputerze czy na urządzeniu mobilnym) dokumentuje swoją pracę za pomocą protokołów. Może zarejestrować zużyte części, materiały, wykonane usługi, sporządzić dokumentację fotograficzną, zaewidencjonować czas pracy swój, bądź brygady, z którą pracuje. Protokół serwisowy na urządzeniu mobilnym posiada możliwość zarejestrowania podpisu osoby przyjmującej pracę. Tworzenie protokołów w aplikacji to przede wszystkim czytelność i redukcja popełnianych błędów praktycznie do „0”. 

8

CHECKLISTY

Zdefiniowana lista kontrolna, przypisana do konkretnego typu urządzenia, bądź typu akcji serwisowej, znacząco ułatwia prowadzenie i dokumentowanie działań naprawczych. Checklista jest doskonałą opcją podczas realizacji działań związanych z przeglądami okresowymi, czynnościami kontrolnymi czy pierwszym uruchomieniem maszyny/urządzenia. 

10

BAZA WIEDZY

Baza wiedzy to miejsce przechowywania elektronicznych wersji instrukcji, dokumentacji technicznej. Dzięki dostępowi do bazy wiedzy w aplikacji mobilnej serwisant na miejscu awarii może w każdej chwili posłużyć się tymi dokumentami. 

3

MAGAZYN

System XEMI SERWIS umożliwia stworzenie magazynu centralnego, bądź magazynu konkretnego serwisanta. W każdym z nich możliwe jest monitorowanie stanów magazynowych części. Podczas wizyty serwisant ma możliwość zarejestrowania zużytych do naprawy materiałów na protokole, a przy integracji z ERP na dokumencie magazynowym i fakturze.

historia szary

HISTORIE URZĄDZEŃ

System w każdym momencie umożliwia wgląd w historię napraw danego urządzenia/maszyny. Pozwala to na analizowanie najczęstszych awarii dotyczących konkretnych modeli i zaplanowanie odpowiednich działań prewencyjnych.

6

KALENDARZ

Miejsce w aplikacji, gdzie znajdują się informacje o nowych zleceniach przypisanych serwisantowi. Pozwala to na bardziej elastyczne i efektywne planowanie własnej pracy.

14

DOSTĘP 24/7/365

Aplikacja w formie panelu www pozwala na ciągły dostęp do danych z dowolnego miejsca. W każdym momencie kierownik działu utrzymania ruchu może analizować wszelkie działania swoich pracowników, kontrolować ich pracę i szybko reagować na ewentualne problemy. 

1

PRACA ONLINE I OFFLINE

To niezwykle istotny czynnik gwarantujący ciągłość pracy serwisantów, zwłaszcza w pomieszczeniach, w których nie ma zasięgu sieci komórkowej. Brak dostępu do Internetu to już nie problem. Pracownicy działu utrzymania ruchu mogą wykonywać powierzone im zadania offline.

2RAPORTY/ANALIZY

XEMI CMMS daje możliwość badania stanu realizacji serwisów, przeglądów, ich terminowości i poprawności wykonania zgodnie z SLA. Kierownictwo ma pełną wiedzę o wykonanych pracach i poniesionych nakładach. Na tej podstawie jest w stanie oszacować rentowność kontraktów serwisowych czy też podjąć odpowiednie działania względem konkretnych maszyn (remont generalny, odstawienie, wyłączenie z ruchu).

 

Więcej o XEMI CMMS powie Ci:
Bartłomiej Romański
bromanski@merinosoft.com.pl
+48 691 435 165

Dział Obsługi Klienta:
dok@merinosoft.com.pl
+48 85 66 44 739

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności