XEMI SERWIS (CMMS)

na www

Kontakt: Bartłomiej Romański, bromanski@merinosoft.com.pl,  +48 691 435 165


XEMI SERWIS to system klasy CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) dedykowany szeroko pojętym służbom utrzymania ruchu. To profesjonalne rozwiązanie usprawniające realizację prac wewnątrz firm jak i usług serwisowych świadczonych podmiotom zewnętrznym. Składa się z szeregu modułów, z których najważniejsze to: aplikacja dyspozytorska oraz aplikacja mobilna dla pracowników brygad serwisowych. 


na www cmms mały

XEMI SERWIS wspiera zarządzanie działami technicznymi. Ułatwia planowanie i kontrolę prac serwisowych, wpływa na efektywność służb serwisowych oraz zmniejszenie kosztów. Automatyczne powiadomienia o awariach znacząco skracają czas reakcji na zaistniałe zdarzenia, a rejestrowane w systemie dane stanowią bazę do oszacowania najważniejszych wskaźników takich jak.: MTBF, MTTR, MTTF. Rejestracja działań na urządzeniach mobilnych i generowanie dokumentów elektronicznych eliminuje większość ewentualnych pomyłek. Kadrze menedżerskiej ułatwia delegowanie zadań, analizowanie i raportowanie pracy całego działu.

 

 


rejestracja zgłoszeń z wielu kanałów     I     IIoT - integracja z programami SCADA/MES     I     zarządzanie brygadami serwisowymi     I     rejestr serwisowanych urządzeń     I     planowanie przeglądów     I     zarządzanie magazynem części     I     integracja z systemem ERP     I     offline w trudnych warunkach     I     model SaaS

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESÓW

schemat cmms

Przykładowy proces obsługiwany przez XEMI SERWIS

Kierownik lub dyspozytor działu utrzymania ruchu otrzymując zgłoszenie telefoniczne, e-mailowe, bądź bezpośrednio z urządzenia, przypisuje je do konkretnego serwisanta lub brygady (system może też zrobić to automatycznie). 

Z poziomu aplikacji mobilnej pracownik serwisu obsługuje zlecenie od przydzielenia aż do wygenerowania protokołu końcowego. Serwisant może zrobić dokumentację zdjęciową urządzenia „przed i po”, potwierdzając tym samym wykonaną pracę. Może określić rodzaj naprawy: serwisowa, gwarancyjna, instalacja nowego urządzenia, przegląd okresowy. Na protokole wymienia jakie części wykorzystał i ile trwała naprawa. Realizuje zadania z listy kontrolnej, jeśli taka jest przypisana do danego urządzenia. Zamyka zlecenie i tworzy protokół. Po podpisaniu protokołu przez osobę odbierającą pracę dokument można wydrukować na drukarce mobilnej. W przypadku integracji z systemem ERP system automatycznie wygeneruje odpowiednie dokumenty magazynowe.

Kontakt: Bartłomiej Romański, bromanski@merinosoft.com.pl,  +48 691 435 165    

Możliwości aplikacji zarządczej XEMI SERWIS

16 ikoZGŁOSZENIA

Niezapisane zgłoszenie NIE ISTNIEJE! XEMI SERWIS to aplikacja, do której powiadomienia trafiają z różnych źródeł, m. in. telefonów, e-maili, portali dedykowanych do zgłaszania usterek, infokiosków znajdujących się na halach produkcyjnych czy w ramach IIoT z sygnałów alarmowych maszyn i systemów. 

4PLANOWANIE PRACY SERWISANTÓW

Kierownik serwisu analizując zgłoszenia i mając dostęp do wszystkich zleceń, przypisuje zadania konkretnym pracownikom. Może łączyć też swoich podwładnych w brygady przeznaczone do realizacji zlecenia. W ramach protokołu, możliwe jest zarejestrowanie czasu pracy każdej osobie wchodzącej w skład brygady.

przeglądyPLANOWANIE PRZEGLĄDÓW

Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać, niż leczyć” istotnym elementem wpływającym na żywotność maszyn i urządzeń, są cykliczne kontrole ich stanu. Opcja planowania i powiadamiania o zbliżających się przeglądach ma ogromny wpływ na zapewnienie ciągłości działania.

2RAPORTY/ANALIZY

XEMI SERWIS daje możliwość badania stanu realizacji wizyt serwisowych, ich terminowości i poprawności wykonania zgodnie z SLA. Kierownictwo ma pełną wiedzę o wykonanych pracach i poniesionych nakładach. Na tej podstawie jest w stanie oszacować rentowność kontraktów serwisowych czy też podjąć odpowiednie działania względem konkretnych maszyn (remont generalny, odstawienie, wyłączenie z ruchu).

12BIEŻĄCA KONTROLA

Kierownik serwisu na bieżąco kontroluje pracę swoich podwładnych. Może sprawdzać, jakie zlecenia są przypisane poszczególnym serwisantom. Jakie zlecenia zostały zrealizowane, a jakie nie zostały wykonane i z jakiego powodu. Jest w stanie sprawdzić, jakie nakłady osobowo-materiałowe zostały poniesione do realizacji zadania.

współpraca

WSPÓŁPRACA Z PROGRAMAMI SCADA/MES

XEMI SERWIS to rozwiązanie, które może współpracować ze sterownikami i programami klasy SCADA/MES, kontrolującymi działanie maszyn/urządzeń. Po integracji tych systemów, powstaje kompleksowe rozwiązanie, które swoją funkcjonalnością obejmuje cały obszar utrzymania ruchu w firmie.

14

DOSTĘP 24/7/365

Aplikacja w formie panelu www pozwala na ciągły dostęp do danych z dowolnego miejsca. W każdym momencie kierownik serwisu może analizować wszelkie działania swojego działu, kontrolować i szybko reagować na ewentualne problemy. 

7

RÓŻNORODNOŚĆ KONFIGURACJI

System XEMI SERWIS to narzędzie z ogromnym wachlarzem możliwości konfiguracyjnych. W panelu www kierownika można definiować rozmaite parametry, w tym:

  • stany i priorytety zleceń,
  • listy kontrolne,
  • umowy i przypisanie do nich maszyn/urządzeń,
  • zawartość bazy wiedzy.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ XEMI SERWIS

5PROTOKOŁY SERWISOWE

Serwisant pracujący na aplikacji mobilnej dokumentuje swoją pracę za pomocą protokołów. Może rejestrować na nich zużyte części, materiały, wykonane usługi, dokumentację fotograficzną, czas pracy swój, bądź brygady. Protokół serwisowy posiada możliwość zarejestrowania podpisu złożonego na ekranie urządzenia mobilnego. Tworzenie protokołów w aplikacji to przede wszystkim czytelność i redukcja popełnianych błędów praktycznie do „0”. 

obiekty cmmsOBIEKTY

Aplikacja XEMI SERWIS umożliwia wgląd do podstawowych danych obiektu: adresów, kontaktów, przypisanych maszyn/urządzeń do konkretnych firm zewnętrznych oraz historii napraw i planowanych przeglądów. Każdy obiekt może zostać opatrzony pozycją GPS, co ułatwia serwisantom mobilnym bezproblemowe dotarcie na miejsce awarii.

3

MAGAZYN

System XEMI SERWIS umożliwia stworzenie magazynu centralnego, bądź magazynu konkretnego serwisanta. W każdym z nich możliwe jest monitorowanie stanów magazynowych części. Podczas wizyty serwisant ma możliwość zarejestrowania zużytych do naprawy materiałów na protokole, a przy integracji z ERP na dokumencie magazynowym i fakturze.

historia szary

HISTORIE URZĄDZEŃ

System w każdym momencie umożliwia wgląd w historię napraw danego urządzenia/maszyny. Pozwala to na analizowanie najczęstszych awarii dotyczących konkretnych modeli i zaplanowanie odpowiednich działań prewencyjnych.

10

BAZA WIEDZY

Baza wiedzy to miejsce przechowywania elektronicznych wersji instrukcji, dokumentacji technicznej. Dzięki zdalnemu dostępowi do bazy wiedzy w aplikacji mobilnej serwisant może w każdej chwili posłużyć się tymi dokumentami. 

8

CHECKLISTY

Zdefiniowana lista kontrolna, przypisana do konkretnego typu urządzenia, bądź typu akcji serwisowej, ułatwia prowadzenie i dokumentowanie działań naprawczych. Służy jako wskazówka dla serwisantów, ale może też wymuszać wykonanie niezbędnych prac. Jest doskonałą opcją podczas realizacji działań związanych z przeglądami okresowymi, czynnościami kontrolnymi czy pierwszym uruchomieniem maszyny/urządzenia. 

6

PRZEJRZYSTY KALENDARZ

Miejsce w aplikacji, gdzie znajdują się informacje o nowych zleceniach przypisanych serwisantowi. Pozwala to na bardziej elastyczne i efektywne planowanie własnej pracy.

1

PRACA ONLINE I OFFLINE

To niezwykle istotny czynnik gwarantujący ciągłość pracy serwisantów, zwłaszcza w pomieszczeniach, w których nie ma zasięgu sieci komórkowej. Brak dostępu do Internetu to już nie problem. Pracownicy działu utrzymania ruchu mogą wykonywać powierzone im zadania offline.

Więcej o XEMI Serwis powie Ci:
Bartłomiej Romański
bromanski@merinosoft.com.pl
+48 691 435 165

Dział Obsługi Klienta:
dok@merinosoft.com.pl
+48 85 66 44 739

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności