XEMI NOWOŚCI

grafika główna min


XEMI NOWOŚCI to dodatkowe funkcje poszczególnych obszarów systemu XEMI. W tym miejscu poznasz elementy, o które rozszerzamy oferowane przez nas rozwiązania. 


XEMI RCP

XEMI RCP to rozwiązanie łączące system kadrowy XEMI PRACOWNICY z zewnętrznym systemem zarządzającym urządzeniami i terminalami przeznaczonymi do kontroli dostępu i rejestracji zdarzeń RCP. Stworzone po to, by ułatwić i przyspieszyć rozliczanie czasu pracy Twoich pracowników.

XEMI RCP diagram


KORZYŚCI

 • prosty sposób realizacji zobowiązań wynikających z kodeksu pracy,
 • automatyzacja rozliczania czasu pracy,
 • prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • uproszczenie naliczania listy płac,
 • zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów podczas rozliczania czasu pracy,
 • bieżąca kontrola.

DEFINIOWALNE REGUŁY PRZETWARZANIA DANYCH ŹRÓDŁOWYCH

Wcześniej zdefiniowane reguły przetwarzania danych źródłowych korygują wyświetlane informacje poprzez stosowanie m.in. zaokrągleń czasu do umownych wartości czy ustawienia odstępów pomiędzy odczytami w celu zredukowania odczytów przypadkowych.

XEMI RCP definiowanie regué min

CENTRALNA EWIDENCJA KART, CZYTNIKÓW I INNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH

System XEMI RCP posiada opcję rejestrowania wydanych kart, breloków, identyfikatorów itp. poszczególnym pracownikom z wyszczególnieniem daty powierzenia oraz zwrotu.

XEMI RCP centralna ewidencja kart min

ZAUTOMATYZOWANIE PRZETWARZANIA I IMPORT DANYCH DO XEMI PRACOWNICY

XEMI RCP posiada możliwość odczytu danych z systemu zarządzającego czytnikami. Na podstawie zdefiniowanych reguł przetwarzania danych pozwala importować dane do modułu XEMI Pracownicy.

XEMI RCP zautomatyzowanie przetwarzania min

XEMI RCP zautomatyzowanie przetwarzania 1 min

PRZEJRZYSTE WIDOKI HARMONOGRAMÓW CZASU PRACY

System XEMI RCP importuje dane z zewnętrznego systemu RCP i przetwarza je za pomocą wcześniej zdefiniowanych reguł. Daje to możliwość zapisu informacji w harmonogramach pracy ułatwiając jednocześnie generowanie list płac w systemie XEMI Pracownicy.

XEMI RCP przejrzyste widoki min

XEMI ODZIEŻ

XEMI ODZIEŻ to rozwiązanie, które pozwala skutecznie zarządzać odzieżą roboczą i ochronną, usprawnia ewidencję wydań oraz rejestrację wypłaconych ekwiwalentów za jej nieodebranie lub pranie.

XEMI Odzież diagram min


KORZYŚCI

 • prosty sposób realizacji zobowiązań wynikających z kodeksu pracy,
 • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów podczas wydawania odzieży lub wypłacania ekwiwalentów,
 • wsparcie w zakresie funkcjonowania w zgodzie z zasadami BHP,
 • automatyzacja wydań odzieży roboczej,
 • uproszczenie naliczania listy płac z uwzględnieniem ekwiwalentów za odzież i pranie,
 • kontrola norm, przydziałów oraz stanu posiadania.

CO ZAWIERA XEMI ODZIEŻ?

FORMUŁOWANIE STRUKTUR BHP

System XEMI ODZIEŻ umożliwia proste zakładanie struktur BHP i przypisanie do nich poszczególnych pracowników.

XEMI Odzie formuéowanie struktur min

EWIDENCJA ODZIEŻY W SYSTEMIE

System ułatwia rejestrację poszczególnych rodzajów odzieży roboczej wraz z określeniem norm ich wydania oraz przypisanie do nich cenników za niepobranie i pranie.

XEMI Odzie ewidencja odzie y min

XEMI Odzie ewidencja odzie y 1 min

SZYBKA REJESTRACJA WYDAŃ ODZIEŻY

XEMI ODZIEŻ przyspiesza ewidencję wydań odzieży roboczej i ochronnej poszczególnym pracownikom. Dodatkowo umożliwia generowanie wydruków tych wydań.

XEMI Odzie Szybka rejestracja wydaä min

XEMI Odzie Szybka rejestracja wydaä 1 min

GENEROWANIE EKWIWALENTÓW

System XEMI ODZIEŻ automatycznie generuje ekwiwalenty za niepobraną odzież oraz za pranie, a po zatwierdzeniu przenosi je na listę płac w systemie XEMI PRACOWNICY.

XEMI Odzie Generowanie ekwiwalent w min

XEMI Odzie Generowanie ekwiwalent w 1 min

RAPORTY WYDAŃ ODZIEŻY

System generuje raporty, wykazujące komu w ostatnim czasie wydano odzież/ekwiwalent. Ponadto XEMI ODZIEŻ posiada alerty powiadamiające o zbliżającym się terminie wydania odzieży/ekwiwalentu konkretnemu pracownikowi.

XEMI Odzie raporty min

XEMI EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów)

Minął termin płatności faktury, a Ty nie miałeś jej jeszcze na biurku?

Proces zatwierdzania i opisywania faktur pochłania mnóstwo czasu i odrywa Cię od ważnych spraw?

XEMI EOD to funkcjonalność, która umożliwia kontrolę przepływu dokumentów pomiędzy działami. Precyzyjne modelowanie dedykowanych ścieżek porządkuje procesy i systematyzuje pracę osób włączonych w obieg.

PODNOSI EFEKTYWNOŚĆ PRACY

XEMI EOD znacznie przyspiesza proces zatwierdzania i opisywania dokumentów. Dokumenty nie są przetrzymywane i nie giną w gąszczu papierów, dzięki czemu ryzyko przekroczenia terminu i konieczności zapłaty odsetek karnych jest bliskie „0”.

EOD min

SKRACA OBIEG DOKUMENTÓW, ZWŁASZCZA W FIRMACH ROZPROSZONYCH

W firmach wielooddziałowych dokumenty mogą być wysyłane do centrali w formie skanów bez konieczności długiego oczekiwania na oryginał wysyłany z odległego działu.

OBSŁUGUJE RÓŻNORODNE TYPY DOKUMENTÓW

XEMI EOD to elektroniczny obieg dokumentów księgowych (faktury papierowe i elektroniczne), dokumentów magazynowych, urlopów, delegacji,... .

JEST ŹRÓDŁEM PRECYZYJNYCH I CZYTELNYCH INFORMACJI

System XEMI EOD wymusza dokładne opisywanie dokumentów. Opis merytoryczny odbywa się poprzez wybór opcji z katalogu operacji zdefiniowanych w danej firmie. Operacje te mogą mieć proste nazwy, takie, jakich używa się na co dzień w firmie. Pozwala to na uzyskanie precyzyjnych i zrozumiałych informacji, istotnych z punktu widzenia zarówno w rachunkowości bilansowej jak i zarządczej.

Opis FV EOD min

POSIADA OPCJĘ ŚLEDZENIA DOKUMENTÓW W OBIEGU

XEMI EOD umożliwia konkretnym działom/użytkownikom na obserwowanie, na jakim etapie opisywania i u kogo znajduje się dokument. Ponadto zdarzenia zachodzące podczas tej operacji automatycznie pojawiają się na Pulpicie Zadań XEMI osób zaangażowanych w dany obieg.

PRZYKŁADOWY PROCES OBIEGU FAKTURY

podstawowy schemat obiegu FV2

 

Przypadek 1:

Wybierając odpowiednie operacje osoba opisująca fakturę wskazuje jaki jest jej rodzaj (np. materiały, surowce, usługi, koszty, środki trwałe). Może być też dopytana o dodatkowe informacje związane z wybraną operacją.

 • Środki trwałe - rodzaj środka trwałego;
 • Koszty - miejsce powstawania kosztów;
 • Surowce - jakiego dokumentu magazynowego PZ dotyczy dana faktura.

Wszystkie te dane przełożą się później na odpowiednie konta księgowe. Każda z operacji ma przypisany własny schemat dekretacji. Gdy faktura trafi do księgowości, możliwe będzie automatyczne wygenerowanie dekretacji, co znacznie przyspieszy proces księgowania dokumentu.   

Dodatkowo przy niektórych typach operacji, system może umożliwić podanie informacji, które mają służyć innym celom niż zaksięgowanie faktury, chociażby być użyte na potrzeby rachunkowości zarządczej.

Przypadek 2:

W przypadku faktury związanej z rabatem retro system może dopytać o asortymenty, jakich dotyczył ten rabat i zatrzymać tę informację w celu późniejszego przetworzenia i analiz.

Gdy oprócz informacji zawartych w systemie istnieje potrzeba posiadania wersji papierowej kontrolki dokumentu, możliwe jest jej wydrukowanie i przypięcie do faktury. Na takiej kontrolce można umieścić wszelkie potrzebne dane, które mówią o tym, co po kolei działo się z daną fakturą w elektronicznym obiegu. Te informacje to przede wszystkim dane osób, które zatwierdziły poszczególne pozycje na fakturze, zadekretowały, zaksięgowały czy też zatwierdziły finansowo dokument, jak również daty wykonania tych czynności. Oprócz tego kontrolka może zawierać inne informacje dotyczące faktury, np. numer, kontrahenta, kwotę, czy też dekretację.

Kontakt
Dział Obsługi Klienta:
+48 85 66 44 739
dok@merinosoft.com.pl

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności