XEMI ePracownicy

xemi epracownicy na www slider oferta

Kontakt: +48 85 66 44 739dok@merinosoft.com.pl  


XEMI ePracownicy to nowoczesny portal www dedykowany firmom z różnych branż. Doceniany przez kierowników i działy kadr.


WWW.XEMI.EPRACOWNICY.COM

XEMI ePracownicy wspiera menedżerów średniego szczebla w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (tworzenie grafików i planów pracy, automatyczne powiadomienia o istotnych sprawach kadrowych).

Dzięki integracji z dowolnym systemem kadrowo-płacowym dział HR otrzymuje dane (wnioski urlopowe, plany pracy, informacje o zmianie danych teleadresowych i numerów kont bankowych) na bieżąco.

Pracownicy mają dostęp do informacji dotyczących zatrudnienia, wniosków urlopowych, grafików pracy, pasków wynagrodzeń, PIT-ów, terminów badań, szkoleń, uprawnień itp.

Zaletą portalu jest szybkość przepływu informacji wewnątrz firmy oraz możliwość udostępniania ich określonym użytkownikom systemu.

xemi ePracownicy schemat1

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo danych dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom i kopiom zapasowym wykonywanym na bieżąco.

Korzyści:

  • wzrost komfortu pracy kierowników - intuicyjne tworzenie grafików pracy, wychwytywanie błędów podczas planowania grafików pracy podległym pracownikom (kontrola reguł planowania pracy wynikających z Kodeksu Pracy);
  • mobilność - dostęp przez Internet;
  • optymalizacja obiegu informacji w firmie - integracja z systemami kadrowo-płacowymi;
  • automatyczne powiadomienia - informacje na czas w panelu, na telefon lub e-mail o terminach ważności badań pracowników, szkoleniach BHP, czy kończących się umowach o pracę;
  • odciążenie działu HR i wzrost komfortu pracy pracowników przez brak konieczności osobistych wizyt.

XEMI ePracownicy

W MODELU SAAS

ZINTEGROWANY Z DOWOLNYM SYSTEMEM KADRORO-PŁACOWYM

JAKO ROZSZERZENIE XEMI Pracownicy

ZAWIERAJĄCY PROCEDURY SPRAWDZAJĄCE ZGODNE Z KODEKSEM PRACY

MOŻLIWOŚĆ ZALOGOWANIA Z DOWOLNEGO MIEJSCA - WYSTARCZY DOSTĘP DO INTERNETU

XEMI ePracownicy panel kierownika - KORZYŚCI DLA MENEDŻERÓW

GRAFIKI I CZAS PRACY

Portal kierowniczy pozwala na tworzenie grafików planu pracy, które zawierają mechanizmy weryfikujące poprawność wprowadzanych danych zgodne z zasadami ujętymi w Kodeksie Pracy. System ewidencjonuje dane o czasie pracy (możliwość integracji z systemem RCP). Umożliwia wgląd do szeregu podsumowań, wydruk harmonogramu czasu pracy oraz listy obecności, a co najważniejsze eksport tych danych do systemu kadrowo-płacowego.

WNIOSKI URLOPOWE

Docenianą zaletą portalu jest możliwość akceptacji elektronicznych wniosków urlopowych złożonych przez pracowników. Przełożony ma dostęp do informacji historycznych dotyczących nieobecności i urlopów podwładnych.

ZESPOŁOWE KARTY PRACY

Zarejestrowane w systemie dane umożliwiają automatyczne generowanie zespołowych kart pracy. System umożliwia również definiowanie własnych pozycji na takiej karcie np. premie, dodatki, oceny oraz eksport tych informacji do systemu kadrowo-płacowego.

POWIADOMIENIA

Kierownik automatycznie (SMS, e-mail, portal) otrzymuje informacje o wygenerowanych przez pracownika wnioskach urlopowych, kończących się umowach o pracę, badaniach okresowych, szkoleniach BHP i uprawnieniach.

ZASTĘPSTWA

Kierownik może w systemie XEMI ePracownicy wyznaczyć swojego zastępcę, który będzie zarządzał podwładnymi podczas jego nieobecności.

WIADOMOŚCI

Dzięki XEMI ePracownicy menedżerowie oraz osoby z działu kadr mogą w prosty i szybki sposób, za pomocą modułu Wiadomości wysyłać komunikaty pracownikom.

XEMI ePracownicy panel pracownika - KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

DANE OSOBOWE

Wszystkie informacje teleadresowe oraz związane z zatrudnieniem tj. historia zatrudnienia, informacje na temat wynagrodzenia, terminów badań, szkoleń i uprawnień w jednym miejscu. Plusem jest możliwość samodzielnej aktualizacji danych przez pracownika.

NIEOBECNOŚCI

Pracownik ma stały wgląd do kompletnych informacji związanych z urlopami i innymi nieobecnościami. 

WNIOSKI URLOPOWE

Pracownik może samodzielnie generować i wysyłać wnioski urlopowe do przełożonego. 

GRAFIKI I CZAS PRACY

Przejrzyste plany pracy i wgląd do informacji o przepracowanych godzinach. Możliwość wyboru widoków: miesięcznego lub tygodniowego oraz jego wydruk.

PASKI WYNAGRODZEŃ I PIT-Y

System umożliwia ogląd i pobranie pasków wynagrodzeń oraz PIT-ów wygenerowanych przez system kadrowo-płacowy.

ZADŁUŻENIA

Pracownik ma wgląd do swoich aktualnych zadłużeń wynikających z: pożyczek, alimentów, zajęć komorniczych itp.

POWIADOMIENIA

System informuje pracownika za pośrednictwem portalu, e-mail lub SMS o akceptacji lub odrzuceniu wniosku urlopowego, kończących się umowach o pracę, kończących się badaniach okresowych, szkoleniach BHP, uprawnieniach czy wygenerowaniu paska wynagrodzeń lub PIT-u.

WARTOŚĆ DODANA DLA PRACOWNIKÓW

XEMI ePracownicy stanowi jedno z narzędzi employer branding. Znacznie usprawnia komunikację wewnątrz organizacji. Co więcej, umożliwia pracownikowi wgląd w jego dane kadrowe z dowolnego miejsca.


Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
+48 85 66 44 739
dok@merinosoft.com.pl

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności