XEMI SERWIS

XEMI SERWIS na www główne 2

Kontakt: Bartłomiej Romański, bromanski@merinosoft.com.pl  +48 691 435 165


xemi-serwis.pngXEMI SERWIS to system do zarządzania serwisem (Field Service Management Software, FSMS). Profesjonalne rozwiązanie informatyczne, usprawniające obsługę zgłoszeń serwisowych. Składa się z aplikacji mobilnej, przeznaczonej dla pracowników terenowych oraz internetowej aplikacji zarządczej, dedykowanej dla kadry menedżerskiej.


XEMI SERWIS wspiera organizację pracy służb serwisowych zarówno w kwestii planowania jak i realizacji zadań. Pozwala oszczędzić czas i koszty. Kadrze menedżerskiej ułatwia podejmowanie decyzji, a rejestracja pracy na urządzeniu mobilnym eliminuje większość pomyłek, co wpływa na podejmowanie dobrych decyzji. 

 

Szukasz prostego, gotowego systemu dla małych firm serwisowych?
Mamy dla Ciebie rozwiązanie.

SPRAWDŹ

 

ZARZĄDZANIE SERWISEM - MOŻLIWOŚCI APLIKACJI CENTRALNEJ

4PLANOWANIE PRACY SERWISANTÓW / TWORZENIE BRYGAD

Kierownik serwisu otrzymując zgłoszenie od klienta i mając dostęp do wszystkich zleceń, przypisuje zadania konkretnemu pracownikowi, planując przy tym jego pracę. Może także łączyć swoich podwładnych w brygady. Brygada w systemie XEMI SERWIS to grupa osób przeznaczona do realizacji zlecenia, w skład której może wchodzić zarówno osoba pracująca na aplikacji mobilnej, jak i osoby niebędące użytkownikami systemu XEMI SERWIS. W ramach rejestracji protokołu, będzie możliwe zarejestrowanie czasu pracy dla każdej osoby wchodzącej w skład brygady.

2PEŁNA WIEDZA / RAPORTY

XEMI SERWIS daje możliwość badania poziomu realizacji wizyt serwisowych (weryfikacja list kontrolnych) ich terminowości i poprawności. Kierownik ma pełną wiedzę o wykonanych pracach i poniesionych nakładach w obrębie każdej umowy. Dzięki czemu jest w stanie oszacować rentowność kontraktów i na tej podstawie opracować korzystniejsze warunki zawierania kolejnych. System XEMI SERWIS jest też źródłem informacji o najczęstszych problemach użytkowników serwisowanych urządzeń/maszyn.

7RÓŻNORODNOŚĆ KONFIGURACJI

System XEMI SERWIS to narzędzie z ogromnym wachlarzem możliwości konfiguracyjnych. W panelu www kierownika serwisu można definiować rozmaite parametry, w tym:

 • umowy i przypisanie do nich maszyn/urządzeń,
 • warunki SLA,
 • stany i priorytety zleceń,
 • rodzaje protokołów,
 • godziny obsługi poszczególnych kontrahentów,
 • materiały, usługi,
 • narzędzia,
 • listy kontrolne,
 • zawartość bazy wiedzy (dokumentacja techniczna, instrukcje, DTR),
 • słowniki.

12BIEŻĄCA KONTROLA

Kierownik serwisu może na bieżąco kontrolować pracę swoich podwładnych. Może sprawdzać jakie zlecenia są przypisane poszczególnym serwisantom, jakich zleceń nie wykonali oraz jakie zlecenia u jakich kontrahentów zostały zrealizowane. Oprócz tego w prosty sposób, za pomocą kilku kliknięć, jest w stanie sprawdzić jakie nakłady zostały poniesione do realizacji zadań, a także jakie przychody wygenerowały poszczególne zlecenia serwisowe.

14DOSTĘP 24/7/365

Forma panelu www aplikacji menedżerskiej pozwala na ciągły dostęp do danych z każdego miejsca na Ziemi. W każdym momencie w razie potrzeby kierownik serwisu może analizować wszelkie działania swojego działu, kontrolować i szybko reagować na ewentualne problemy. 

SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ - MOŻLIWOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

5PROTOKOŁY SERWISOWE

Serwisant pracujący na aplikacji mobilnej może dokumentować swoją pracę za pomocą protokołów serwisowych. Może rejestrować na nich zużyte części, materiały, wykonane usługi, dokumentację fotograficzną, czas pracy serwisanta i czas pracy brygad. Protokół serwisowy posiada możliwość zarejestrowania podpisu złożonego na ekranie urządzenia mobilnego. Tworzenie protokołów w aplikacji to przede wszystkim czytelność i redukcja popełnianych błędów praktycznie do „0”.

11KATALOG KONTRAHENTÓW

Aplikacja mobilna XEMI SERWIS umożliwia serwisantowi wgląd do podstawowych danych o kontrahentach tj. adresy, kontakty, przypisane maszyny/urządzenia oraz do historii napraw, a także planowanych przeglądów. Każdy kontrahent może zostać opatrzony pozycją GPS, co ułatwia serwisantom dotarcie na miejsce awarii (trasówka).

10BAZA WIEDZY

Dzięki aplikacji mobilnej serwisant ma stały dostęp do Bazy Wiedzy, w której mogą znajdować się informacje o umowach, kontrahentach oraz przypisanych im urządzeniach. Baza wiedzy jest też idealnym miejscem na przechowywanie elektronicznych wersji instrukcji i dokumentacji technicznej.

6PRZEJRZYSTY KALENDARZ

To miejsce w aplikacji, gdzie znajdują się informacje o nowych zleceniach przypisanych danemu serwisantowi przez kierownika serwisu. Pozwala w wygodny sposób planować prace serwisowe.

3MAGAZYN

System XEMI SERWIS umożliwia stworzenie magazynu dla konkretnego serwisanta. Podczas wizyty ma on możliwość zarejestrowania zużytych materiałów podczas naprawy. W efekcie pozycje te widnieją na protokole, a w kolejnym etapie na dokumencie magazynowym i na fakturze dla kontrahenta.

8CHECKLISTY

Zdefiniowana przez kierownika działu serwisu lista kontrolna, przypisana do konkretnego urządzenia, ułatwia prowadzenie działań serwisowych. Może posłużyć jako wskazówki dla serwisantów ale także pewnego rodzaju wymuszenie wykonania niezbędnych prac serwisowych lub podania powodu niewykonania konkretnych pozycji z listy. Jest idealną opcją podczas realizacji działań związanych z przeglądami okresowymi, czynnościami kontrolnymi czy pierwszym uruchomieniem maszyny/urządzenia.

13NIEOBECNOŚCI

Serwisant za pomocą aplikacji mobilnej może zgłosić nieobecność w danym dniu. Wniosek w stanie do akceptacji trafia na pulpit kierownika serwisu, który podejmuje decyzję o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu.

9KOMUNIKATOR

W razie potrzeby, serwisant ma możliwość wymiany informacji ze swoim przełożonym z poziomu komunikatora w aplikacji. Konwersacja dyspozytor - serwisant jest archiwizowana i dostępna w każdym momencie w aplikacji.

1PRACA W TRYBIE ONLINE I OFFLINE

To niezwykle istotny czynnik gwarantujący ciągłość pracy serwisantów, zwłaszcza w pomieszczeniach, w których nie ma zasięgu. Brak dostępu do Internetu to już nie problem. Twoi serwisanci mogą wykonywać powierzone im zadania offline.

Kontakt: Bartłomiej Romański, bromanski@merinosoft.com.pl,  +48 691 435 165    


OBSZARY, W KTÓRYCH JUŻ DZIAŁA XEMI SERWIS: 
MASZYNY ROLNICZE, KLIMATYZACJE, WENTYLACJE, SPRZĘT MEDYCZNY, FOTOWOLTAIKA, SYSTEMY PPOŻ., UCZELNIE, KOTŁY GAZOWE I POMPY CIEPŁA

 

SYSTEM SERWISOWY - XEMI SERWIS

Przykładowy proces serwisowy

XEMI SERWIS DIAGRAM1 min

KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZLECENIA SERWISOWEGO

Kierownik serwisu otrzymując telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie od kontrahenta przypisuje je do konkretnego serwisanta.

Z poziomu aplikacji mobilnej pracownik serwisu obsługuje zlecenie od jego otwarcia aż do wydania protokołu kontrahentowi. Serwisant może zrobić zdjęcie urządzenia „przed i po”, co może posłużyć za dodatkowe potwierdzenie wykonanej pracy. Może określić jakiego rodzaju napraw dokonał: serwisowej, gwarancyjnej, a może instalacji nowego urządzenia. Oznacza jakie części wykorzystał do naprawy, co automatycznie generuje dokumenty magazynowe w systemie ERP (konieczny proces integracji z Systemem Transakcyjnym).Realizuje zadania z checklisty, jeśli taka jest przypisana do danego urządzenia. Zamyka wizytę i generuje protokół serwisowy. Gotowy dokument może wydrukować na drukarce mobilnej po zarejestrowaniu podpisu osoby odbierającej prace serwisowe. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, serwisant za pomocą aplikacji może dodać kolejną wizytę u danego kontrahenta.

Po skończonej wizycie kierownik serwisu zatwierdza protokół, po czym system generuje fakturę dla danego kontrahenta.

PROGRAM DLA SERWISU ZINTEGROWANY Z TWOIM SYSTEMEM ERP

 XEMI SERWIS to program ułatwiający zarzadzanie serwisem. Może działać samodzielnie lub być zintegrowany z systemem ERP funkcjonującym w Twojej firmie.

xemi serwis architektura min

KORZYŚCI XEMI SERWIS

 • skrócenie czasu od wykonania usługi do wystawienia faktury,
 • optymalizacja stanów magazynowych,
 • obsługa zgłoszeń na najwyższym poziomie,
 • wiedza wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz,
 • bogate możliwości raportowania,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • pełna kontrola pracowników serwisu,
 • prognozowanie wyników,
 • usprawnienie pracy,
 • elektroniczna organizacja zgłoszeń,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • standaryzacja nazw i terminów,
 • efektywnie wykorzystany czas pracy, dzięki planowaniu i przypisywaniu zadań,
 • łatwe planowanie przeglądów,
 • trasówki,
 • wizerunek firmy nowoczesnej, wiarygodnej i profesjonalnej,
 • w przypadku integracji z systemem ERP, dostęp do jego zasobów.

SZUKASZ SYSTEMu klasy cmms DEDYKOWANego SŁUŻBOM UTRZYMANIA RUCHU? 
sprawdź XEMI SERWIS (CMMS)

Więcej o XEMI Serwis powie Ci:
Bartłomiej Romański
bromanski@merinosoft.com.pl
+48 691 435 165

Dział Obsługi Klienta:
dok@merinosoft.com.pl
+48 85 66 44 739

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności