Start

XEMI ePracownicy

xemi epracownicy na www slider oferta

Kontakt: +48 85 66 44 739dok@merinosoft.com.pl  


XEMI ePracownicy to nowoczesny portal www z dostępem do danych pracowniczych, uwalniający Działy HR z wielu uciążliwych obowiązków. Dedykowany menedżerom średniego szczebla i ich pracownikom.


WWW.XEMI.EPRACOWNICY.COM

XEMI ePracownicy wspiera menedżerów średniego szczebla w procesie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez ekspresowy wgląd do danych kadrowych podległych pracowników, rejestrowanie informacji związanych z podwładnymi oraz ich sprawne aktualizowanie.

Pracownikom umożliwia dostęp do ich danych osobowych i informacji dotyczących zatrudnienia, bez ciągłego angażowania Działu HR – wnioski urlopowe, grafiki pracy, paski wynagrodzeń, PITy, badania i szkolenia czy wyposażenie.

xemi ePracownicy schemat1

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo danych dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom i kopiom zapasowym wykonywanym na bieżąco.

Korzyści:

  • optymalizacja obiegu informacji w firmie,
  • odciążenie Działu HR poprzez eliminację ciągłych „wycieczek” pracowników,
  • usprawnienie pracy kierowników poprzez intuicyjne tworzenie grafików pracy, powiadomienia, wgląd do danych podwładnych z każdego miejsca i o każdej porze,
  • brak konieczności przepisywania grafików, kartek i e-maili - system eksportuje dane do systemu kadrowo-płacowego
  • eliminacja pomyłek – system wychwytuje błędy podczas wprowadzania danych do grafików,
  • skuteczna ochrona danych osobowych – każdy pracownik ma dostęp jedynie do swoich danych, kierownik zaś do danych jedynie swoich podwładnych.
  • koniec kłopotliwego rozdawania pasków wynagrodzeń i PIT-ów – system automatycznie odnotowuje odbiór PITu przez pracownika
  • koniec z zapominaniem o terminach ważności badań pracowników, szkoleń BHP, czy o kończących się umowach o pracę, wszystko dzięki automatycznym powiadomieniom w panelu, na telefon lub e-mail.

XEMI ePracownicy

w modelu SAAS

Zintegrowany z dowolnym systemem kadrowo-płacowym

rozszerzenie XEMI Pracownicy

procedury sprawdzające zgodne z Kodeksem Pracy

dostęp z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do Internetu

XEMI ePracownicy - panel kierownika

5DANE OSOBOWE PRACOWNIKÓW

Kierownik ma wgląd jedynie do danych swoich podwładnych tj.: danych teleadresowych, informacji na temat aktualnego zatrudnienia, historii zatrudnienia, składników wynagrodzenia, terminów badań, szkoleń oraz uprawnień, a także powierzonego wyposażenia.

13NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKÓW

Przełożony ma dostęp do informacji o nieobecnościach pracownika, wykorzystanym, pozostałym i zaległym urlopie, zwolnieniach, dniach opieki nad dzieckiem. Może akceptować elektroniczne wnioski urlopowe złożone przez pracownika.

6GRAFIKI I CZAS PRACY

Portal kierownika to proste i ergonomiczne narzędzie do tworzenia planów pracy, zawierające mechanizmy weryfikujące poprawność wprowadzanych danych zgodne z zasadami zawartymi w Kodeksie Pracy.

grafiki i czas pracy epracownicy 1

Umożliwia kopiowanie danych do czasu pracy, wgląd do podsumowań, wydruk harmonogramu, czasu pracy oraz listy obecności, a co najważniejsze eksport tych danych do systemu kadrowo-płacowego.

grafiki i czas pracy epracownicy 2

15 ikoZESPOŁOWE KARTY PRACY

Na podstawie zarejestrowanych danych, system automatycznie generuje zespołowe karty pracy. Umożliwia definiowanie własnych pozycji na takiej karcie np. premie, dodatki, oraz eksport tych danych do systemu kadrowo-płacowego.

16 ikoPOWIADOMIENIA

System automatycznie informuje kierownika o wygenerowanych przez pracownika wnioskach urlopowych, kończących się umowach o pracę, badaniach okresowych i szkoleniach BHP. 

XEMI ePracownicy - panel pracownika

5DANE OSOBOWE

Pracownik ma wgląd do swoich danych teleadresowych, informacji na temat aktualnego zatrudnienia, historii zatrudnienia, składników wynagrodzenia, terminów badań, szkoleń, uprawnień oraz powierzonego wyposażenia. Niektóre dane może aktualizować za pomocą dostępnych na portalu formularzy.

13NIEOBECNOŚCI

Pracownik ma dostęp do kompletnych informacji o ilości pozostałych dni urlopu oraz przysługujących dni opieki nad dzieckiem. Ma także wgląd do całej historii nieobecności w pracy. 

17 ikoWNIOSKI URLOPOWE

W panelu pracownik może generować wnioski urlopowe, które pojawiają się w aplikacji u przełożonego, a po akceptacji także w systemie HR.

6GRAFIKI I CZAS PRACY

Przejrzyste plany pracy i wgląd do informacji o rzeczywiście przepracowanych godzinach. Możliwość wyboru widoków: miesięczny lub tygodniowy oraz ich wydruk.

grafiki i czas pracy epracownicy pracownik

18 ikoPASKI WYNAGRODZEŃ I PIT-Y

System umożliwia pobranie i wydrukowanie pasków i PIT-ów wygenerowanych przez system kadrowo-płacowy.

paski wynagr i pity epracownicy

19 ikoZADŁUŻENIA

Pracownik ma wgląd do swoich aktualnych zadłużeń: pożyczek, alimentów, długów komorniczych. Widzi, jakie kwoty spłacił, a jakie pozostały mu jeszcze do uregulowania.

zadłużenia epracownicy

16 ikoPOWIADOMIENIA

System za pomocą informacji na portalu, wiadomości e-mail lub SMS powiadamia pracownika o akceptacji lub odrzuceniu wniosku urlopowego, kończących się umowach o pracę, kończących się badaniach okresowych i szkoleniach BHP. Informuje go również o wygenerowaniu paska wynagrodzeń i PIT-u.


Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
+48 85 66 44 739
dok@merinosoft.com.pl

Newsletter

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności